Skip to content Skip to navigation

The President’s Message

 Oromia State University (OSU) is the first regional university in the history of the country, Ethiopia. Oromia State University was established in 2009 E.C through Proclamation No 190/2009 E.C of the Oromia Regional State Administrative Council. The genes of the University go back to1988 E.C when a small training center was informally constituted in ...read more

LATEST NEWS

School of Postgraduate Studies with the collaboration of School of Business and Economics conducted an internal curriculum reviewworkshop on 19 November 2019. In the workshop, two postgraduate programs were presented for the review; MA in Development Economics and Policy and MSc in Project Management.

Kaayyoon leenjii kana humana raawwachiisummaa Gaggeessitootaafi Ogeessotaa cimsuun jiruuf jireenya Horsiisee bulaa fooyyessuu yootahu leenjichi mataduree shana irratti kan xiyyeefateedha.

Sirna Eebba Barattoota Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Adoolessa 13/2011

የ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የምረቃ ሥነ ሥርዓት ሐምሌ 13 2011
The Graduation ceremony of Oromia State University July 20, 2019 

Hawaasni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa ergaa yaamicha Muummicha Ministeera Itoophiyaa Kabajamoo Dr Abiy Ahmad guyyaa ashaaraa magariisummaa galmaan gahuudhaaf akkasumas Biyyattii Lalifte dhaloota dhaalchisuuf jalqabbiin Biqiltuu dhaabuu itti fufee jira.

Yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaatiifi Abbaan Taayitaa saayinsii, Teeknolojii fi Qunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa walii galtee waliin hojjachuuf guyyaa Eblaa 01/2011 Yunivarsiitii Naannoo Oromiyaa keessatti malleetteessaniiru. Kaayyoon waliigaltichaas humna namaa qindeessuun ijaarsa dandeettii naannichaafi tajaajila hawaasaaa baldhinnaan kennuuf dhimmoota armaan gadii irratti waliin hojjachuuf walii mallatteessaniiru. Qabxiiwwan waligaltee:

Beeksisa

Starting September 22, 2019 - Ending August 29, 2020

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. Gosoonni barnootaas,

Subscribe to Oromia State University  RSS

A Winner of Awards of Selected Successful Governmental Institutions 2015-2016 and Leaders, who have contribution in change of OS

OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

             
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et
           
 
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2019 | www.osu.edu.et