Skip to content Skip to navigation

The President’s Message

 Oromia State University (OSU) is the first regional university in the history of the country, Ethiopia. Oromia State University was established in 2009 E.C through Proclamation No 190/2009 E.C of the Oromia Regional State Administrative Council. The genes of the University go back to1988 E.C when a small training center was informally constituted in ...read more

LATEST NEWS

 Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Barattoota 4192 ta'an guyyaa 22/5/2013 haala hoo'aa ta'een magaalaa Baatuutti eebbisiiseera.

 Barnoonni hundee buu'uura guddinaatii kan jedhan Af-Yaa'iin Caffee Oromiyaa Addee Loomii Badhoo, ogummaa argataniin lammii tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru.

Sagantaa eebbaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan sadarkaa ministeeraatti qindeessaa wirtuu dagaagina diimookraasii Dr Alamuu Simee,ifaajeefi bu'aa bahii heddu keessa darbuudhaan guyyaa milkii kanaaf baga geettan jedhaniiru. 

Qaama miidhamtoota, Daa’imman, namoota Dhibee gara garaatiin miidhamanii fi dubartoota harka qaleeyyii ta’aniif tajaajila hawaasummaa adda addaa kennuuf yunivarsiitichi irratti karoorfachuudhaan hojjachaa jira.

Daayirektoreetiwwan w/raalee pirezidaantii fi I/A Pireezidaantii 4 jala jiran baldhinaan  kan mari’atan yoo ta’u, karoora raawwii bara 2012 ture hanqinaa fi cimina jiru irrattis mari’atameera.Humna dandeetti raawwachisumaa hojjattoota

Karoora biqiltuu biliyoona 5 ganna baranaatti dhaabuuf motummaan baafatee socho’u keessatti qooda keenna ni baana kan jedhan hojjattoonni yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, biqiltuwwan gosa muka gara garaa  dhaabaniiru.Eddo magariisaa manni qopheessaa yuunivarsiitichaaf akka kunuunsuu

Oromia State University has graduated 4192 students in Batu city warmly.

 Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa Barattoota 4192 ta'an guyyaa 22/5/2013 haala hoo'aa ta'een magaalaa Baatuutti eebbisiiseera.

 Barnoonni hundee buu'uura guddinaatii kan jedhan Af-Yaa'iin Caffee Oromiyaa Addee Loomii Badhoo, ogummaa argataniin lammii tajaajiluu akka qaban dhaamaniiru.

Sagantaa eebbaa irratti argamuun ergaa kan dabarsan sadarkaa ministeeraatti qindeessaa wirtuu dagaagina diimookraasii Dr Alamuu Simee,ifaajeefi bu'aa bahii heddu keessa darbuudhaan guyyaa milkii kanaaf baga geettan jedhaniiru. 

BEEKSISA

Starting October 14, 2020 - Ending October 21, 2021

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. Gosoonni barnootaas,

Subscribe to Oromia State University  RSS

A Winner of Awards of Selected Successful Governmental Institutions 2015-2016 and Leaders, who have contribution in change of OS

OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

             
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et
           
 
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2019 | www.osu.edu.et