Skip to content Skip to navigation

 

Oromia State University has both historical and symbolic attachment to Oromo society and Oromia National Regional state. Historically it evolved from a small leadership training center which had played a paramount role in building the leadership capacity of the region. Symbolically it bears the name of OROMIA which has deep relation with the Oromo. It got this name when it was promoted to University in 2017.  It is the only State University in the country. As a regional government consulting university, the university focuses on capacity building of the region via leadership and public servant development, reform and transformation of public institutions of the region. The university also focuses on all development actors of the region. To make this effective the university uses training of both leadership and public servants, research and consultancy services, academic programs (first degree, second degree and Ph.D)  and facility services.

LATEST NEWS

 

Hawaasa Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Hundaaf:
Waamicha deeggarsaa Mootummaan Naannoo Oromiyaa taasise bu’uura godhachuun, “Otuu nuti jirru ummanni keenya beelaan miidhamuu hinqabu!” jechuun Ummata Booranaa balaa hongeetiin miidhamaa jiru deeggaruuf miindaa ji’aa guutuu kennuun yuunivarsiitiin keenyaa deeggarsa qarshii mil.3.5 akka gumaachu waan taasiftaniif galatoomaa jechuu barbaada.

Hojjattoonnii fi barattoonni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa guyyaa dubartootaa (March) 8 marii paanaalii fi sagantaalee bashannanaa adda addaatiin kabajaniiru. 

Akka biyyaatti waggaa 47ffaaf kan kabajamu guyyaan dubartootaa mata duree "Ga'ee dubartoonni nagaa buusuu keessatti qaban" jedhuun mooraa Yuunivarsiitichaa keessatti kabajameera. 

Gareen Oggeessota hojii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa magaalota Finfinnee fi Bishooftutti argamuun muxxannoo hojii qoodaman. Gurraandhala 15,2015 YNO Gareen kun Yuunivarsiitii Siiviil Sarviisii Itiyoophiyaa magaalaa Finfinneetti akkasumas Institiyuutii Maanajimantii Itiyoophiyaa wiirtuu Bishooftuutti argamuun muxxannoo hojii qoodamaniiru.

Ogeessota daayirektoreetii Tajaajila woliigalaa, Faasiliitii, Cee'umsa Jaarmiyaalee fi Bulchiinsa Gaarii, Oditii fi Bulchiinsa Humna Namaa kutaalee bulchiinsa hojii wal fakkaataa ta'an irraa muxxannoo hojii kan qoodaman yoo ta'u,

Announcement

Starting March 15, 2023 - Ending April 10, 2023

Barattoota Digirii 1ffaa Barnoota Idilee (Regular) fi Galgalaa (Evening) Barachuuf YNO Galmooftani turtan Hundaaf:
Notice
To All new Applicants of OSU to learn in Regular and Evening and Degree Program:

Announcement

Starting March 15, 2023 - Ending April 10, 2023

Barattoota Digirii 1ffaa Biroolee Motummaa Gara Garaa irraa Carraan Barnoota Sagantaa Idilee (Regular) tiin YNOtti isiniif kenname Hundaaf

Subscribe to Oromia State University  RSS
CONTACT US FOLLOWS US

VISITOR COUNTER
    website hit counter
  Copyright @2023 by Oromia State University|www.osu.edu.et