Skip to content Skip to navigation

The President’s Message

 Oromia State University (OSU) is the first regional university in the history of the country, Ethiopia. Oromia State University was established in 2009 E.C through Proclamation No 190/2009 E.C of the Oromia Regional State Administrative Council. The genes of the University go back to1988 E.C when a small training center was informally constituted in ...read more

LATEST NEWS

Qaama miidhamtoota, Daa’imman, namoota Dhibee gara garaatiin miidhamanii fi dubartoota harka qaleeyyii ta’aniif tajaajila hawaasummaa adda addaa kennuuf yunivarsiitichi irratti karoorfachuudhaan hojjachaa jira.

Daayirektoreetiwwan w/raalee pirezidaantii fi I/A Pireezidaantii 4 jala jiran baldhinaan  kan mari’atan yoo ta’u, karoora raawwii bara 2012 ture hanqinaa fi cimina jiru irrattis mari’atameera.Humna dandeetti raawwachisumaa hojjattoota

Karoora biqiltuu biliyoona 5 ganna baranaatti dhaabuuf motummaan baafatee socho’u keessatti qooda keenna ni baana kan jedhan hojjattoonni yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa, biqiltuwwan gosa muka gara garaa  dhaabaniiru.Eddo magariisaa manni qopheessaa yuunivarsiitichaaf akka kunuunsuu

Gocha suukanneessaa lubbuu fi qabeenya naannoo keenna keessatti mudatee akka balaaleeffatan haawasni yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa himaniiru.Hawaasni yunivarsiitichaa haala yeroo irratti mari’ataniiru.Hojjattoonni yuunivarsiitii naannoo oromiyaa gocha badii lubbuu fi manca’insa qabeenya magaalota oromiyaa gara garaa keessatti raawatame balaaleefatanGochi raawwatame aadaa fi safuu oromoon qabu kan cabsee ta’u kan dubtana haawasni yuunivarsiitichaa, aadaa walkabajuu fi waljaalchuu keenna duriitti deebi’uu qabnaa  jedhaniiru.Ummata oromoo bir

BEEKSISA

Starting October 14, 2020 - Ending October 21, 2021

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa bara barnootaa 2011 barattoota haaraa gosa barnootaa gara garaatiin digirii tokkoffaa fi lammaffatiin sagantaalee torbee, fagoo fi galgalaatiin simatee barsiisuu barbaada. Gosoonni barnootaas,

Subscribe to Oromia State University  RSS

A Winner of Awards of Selected Successful Governmental Institutions 2015-2016 and Leaders, who have contribution in change of OS

OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

             
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et
           
 
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2019 | www.osu.edu.et