Skip to content Skip to navigation

Yuunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa daa'imman maatii harka qalleeyyii ta'an barsiisaa jiruuf meeshaalee barnootaa kenne. Fulbaana 11/2015

Yuunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa daa'imman maatiin humna isaaniitiin barsiisuu hin dandeenye barsiisaa kan jiru yoo ta'u,barnoota sadarkaa gadi aanaa irraa hanga Yuunvarsiititti Barsiisuuf waadaa galee daa'imman 60 ta'an barsiisaa kan jiru YNOn, bara barnootaa 2015 kanatti meeshaalee barnootaaf ta'u daa'imman kanaaf guyyaa hardhaa kennee jira.Rakkoo adda addaatiin kan ka'en daa'imman carraa barnootaa dhaban akka baratan gargaaruun hojii misoomaa keessaa isa tokko kan jedhan Pireezidaantiin Yuunvarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr. Gaarramuu Hulluuqaa,daa'imman hardha gargaaramaa jiran boru bulchaa biyyaa ta'uu danda'an waan ta'eef hordoffii fi deeggarsi gama YNO'n taasifamuuf akka addaan hin cinne Dr. Gaarramuu'n hubachiisaniiru.Yuunvarsiitichi barattoota 4 sadarkaa tokkoffaa hanga Yuunvarsiitiitti gahan yeroo ammaa barsiisaa jira.

Undefined
upcoming events: 
OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

/

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

 
          
 
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et  
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2021| www.osu.edu.et