Skip to content Skip to navigation

Hojjatoonni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa haala yeroo irratti marii gaggeessan. Guyyaa 07/13/2013

Marii gaggeeffame kana irratti hogantoonni, ogeeyyiin akkadamksii fi hojjattoonni deeggarsa kan hirmaatan yemmuu tahu deeggarsa irraa eegamu hundaa bahuudhaaf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru.Dhumarrattis,raayyaa ittisa biyyaatiif mindaa isaaniirra gumaachuuf waadaa galaniiru.

English
upcoming events: 
OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

/

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

 
          
 
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et  
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2021| www.osu.edu.et