Skip to content Skip to navigation

Adoolessa14,2013

Yuunivarsiitiin Naannoo Oromiyaa hoggantoota isaa sadarkaa gara garaarra jiraniif leenjii sirna karooraa, gabaasaa fi hordoffii irratti leenjii kenneera. Leenjicha kan kennanis ogeeyyii Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Diinagdee Oromiyaa ti.

Training has been given to Oromia State University leaders on planning, monitoring and evaluation by practitioners from Oromia Finance and Economic Integration Bureau.

English
upcoming events: 
OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

/

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

 
          
 
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et  
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2021| www.osu.edu.et