Skip to content Skip to navigation

Guyyaa Ashaaraa Magariisummaa

Hawaasni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa ergaa yaamicha Muummicha Ministeera Itoophiyaa Kabajamoo Dr Abiy Ahmad guyyaa ashaaraa magariisummaa galmaan gahuudhaaf akkasumas Biyyattii Lalifte dhaloota dhaalchisuuf jalqabbiin Biqiltuu dhaabuu itti fufee jira. Haaluma kanaan guyyaa hari’allee Biqiltuu kuma shanii ol ta’u Mooraa Yuunivarsiitii fi Yuunivarsiitiin alatti iddoo kantiibaan Magaalaa Baatuu Obbo Alamuu Dawaanoo fi Itti Aanaan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Dr Muluneeh Hedatoo fi Obbo Kamaal Shankaa argamanitti hawaasni Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Biqiltuu kuma Shanii ol ta’u dhabamee jira. Hawaasni YNO biqiltuu dhaabbate kunuunsuun naannoo hojii fi magaalaa jireenyaaf mijooftuu gochuuf waan irraa eeggamu mara gumaachuuf waadaa isaanii haaromsaniiru. 

Gabaasni Qunnamitii Idil-Addunyaa fi Kominikeeshiinii Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaa Irraa.

OSU MAPs ABOUT REGISTRAR CONTACT US FOLLOWS US VISITOR COUNTER

About Registration Office

Tel:+251461410540

 

          

website hit counter
Programmes P.O.Box: 209(Batu)
                    
Admission

Website:-www.osu.edu.et

             
Tuition Fee mail:osuwebmaster@osu.edu.et
           
 
Academic Calendar Fax:+25146 141 2188

   

 
Contact Registrar Office Email: osupr2018@gmail.com
   
 

Oromia State University © 2019 | www.osu.edu.et